خانه / درباره مدیر مسئول

درباره مدیر مسئول

خانم رقیه مبارکی طلب فرزند خورشید متولد شهر اهرم تنگستان دانش آموخته ی حقوق قضایی بوده که مدت ها تحت عنوان فعال سیاسی و اجتماعی و در زمینه روزنامه نگاری در رسانه های مکتوب و مجازی فعالیت داشته و اینک با راه اندازی پایگاه تحلیلی خبری سفیر تنگستان سعی دارد تا اخبار در زمینه های مختلف و با نگاهی ویژه به شهرستان تنگستان با هدف اطلاع رسانی انجام وظیفه نماید.